Bostøtte

 • Bostøtte er en støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.
 • Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Hvem kan få tilbudet?

 • du må være over 18 år
 • du kan ikke være i førstegangstjeneste
 • du kan ikke være student
   

Du kan likevel søke bostøtte hvis du er

 • student med barn
 • student og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
 • student uten rett til ytelser fra Statens lånekasse
 • forelder til en hjemmeboende student
 • forelder til en i førstegangstjeneste som ikke bor hjemme
 • under 18 år og har egne barn

Få mer informasjon om hvem som kan søke om bostøtte og hvor mye du kan få på Husbankens nettsider
 

Slik søker du

Du kan søke elektronisk fra søknadsskjemaet under.

Søk bostøtte

Søknadsfrist for bostøtte er den 25. hver måned.
 

Hva skjer videre med din søknad?

Hvis du får innvilget bostøtte, blir bostøtten utbetalt den 20. måneden etter. Får du avslag blir søknaden din overført til neste måned automatisk. Ved tredje gangs avslag må du søke på nytt.

Utbetaling den 20. hver måned.
 

Du må melde fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 

Meld fra om endringer

 

Klage

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   

Klag på vedtak om bostøtte

 

Lover og forskrifter

Lov om bostøtte

Forskrift om bostøtte

 

Kontakt oss

Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med NAV på telefon: 55 55 33 33 (mandag til fredag kl. 09.00-15.00). Du kan få hjelp per telefon eller sette opp timeavtale. 

Du kan også komme til NAV Tønsberg for å få hjelp og veiledning. Bemannet åpningstid: mandag - fredag: 11.00 - 14.00. Dørene vil være åpne fra kl. 09.00 - 15.00 for de som har timeavtale utenom åpningstiden.

 

Her finner du NAV Tønsberg

Adresse: Anton Jenssens gate 1, 3125 Tønsberg