Økonomisk støtte for tilpasning av bolig

Du kan søke kommunen om tilskudd eller lån for å tilpasse boligen slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne.

Hvem kan få tilskudd til tilpasning?

 • husstander eller enkeltpersoner som har behov for tilpasning av boligen
 • barnefamilier har høy prioritet
 • eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak
   

Hva kan det gis tilskudd til?

 • både enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og til større ombygginger for å tilrettelegge boligen
 • både leid og eid bolig
   

Slik søker du

Søk tilskudd for tilpasning av bolig (samme skjema som startlån og tilskudd)


Dette må du sende med søknaden

 • Siste skattemelding som viser inntekter, formue og skatt
 • De 2 siste lønnsslipper/trygdekvitteringer
 • Saldoutskrift for alle bankkonti
 • Saldo / nedbetalingsplan for all gjeld
 • Bekreftelse på nedbetalt gjeld (jfr. siste skattemelding)
 • Tilbud / avslag fra privatbank dersom dette kreves av oss

Skriftlig pristilbud på arbeidet/tiltaket må innhentes fra håndverker og/eller leverandør og vedlegges søknaden. Det må innhentes 2 skriftlige tilbud.
NB! Moms skal være inkludert i alle pristilbud.
 

Hva skjer videre med din søknad?

Tønsberg kommune ved NAV Tønsberg behandler din søknad. Behandlingstiden er normalt ca. 2 – 3 uker. Etter at saksbehandler har mottatt originalfakturaer for det utførte arbeid tar det vanligvis minst 14 dager å utbetale tilskuddet.
 

Spesielle forhold

Dersom det er spesielle forhold kommunen bør kjenne til i forbindelse med behandlingen av din søknad bør du redegjøre for dette på et eget ark.  Dersom du er i kontakt med ergoterapeut i kommunen, kan vedkommende skrive en uttalelse som legges ved søknaden.
 

Andre finansieringsmuligheter

Du kan også søke om tilskudd til utredning og prosjektering (PDF, 128 kB) for å kartlegge behov, muligheter og kostnader. Dette kan for eksempel utføres av arkitekt eller en annen fagkyndig person. Dette tilskuddet er ikke økonomisk behovsprøvd.

Søk tilskudd til utredning og prosjektering (PDF, 128 kB)

Søknadsskjemaet sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no
 

Kontakt oss

Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med NAV på telefon: 55 55 33 33 (mandag til fredag kl. 09.00-15.00). Du kan få hjelp per telefon eller sette opp timeavtale. 

Du kan også komme til NAV Tønsberg for å få hjelp og veiledning.
Bemannet åpningstid: mandag - fredag: 11.00 - 14.00. 
Dørene vil være åpne fra kl. 09.00 - 15.00 for de som har timeavtale utenom åpningstiden.

 

Her finner du NAV Tønsberg