Selvhjelpsgruppe

Selvhjelpsgruppe

Kort fortalt

En selvorganisert selvhjelpsgruppe er en gruppe mennesker som møtes jevnlig for å snakke om problemene side, bearbeide følelser og vanskelige tanker

 

Målgruppe

Alle som har et problem og som tar egne valg om å gjøre noe med problemet kan gå i en selvhjelpsgruppe

Pris

Gratis

Tidspunkt og sted

Selvhjelpsgrupper er selvorganiserte på den måten at de leder seg selv med et felles ansvar for driften. Tidspunkt og sted vil gruppen selv bestemme.

Innhold

De fleste mennesker møter før eller senere problemer i livet som det kan være vanskelig å håndtere alene. Grunntanken i selvhjelpsarbeidet er at alle mennesker har iboende ressurser som kan mobiliseres når livsproblemer oppstår. Alle som har et problem og som tar egne valg om å gjøre noe med problemet kan gå i en selvhjelpsgruppe. Samtalen er gruppas verktøy og det finnes gode grep for konstruktive samtaler. Selvhjelpsverktøyene kan brukes i hele livet, både i og utenfor en selvhjelpsgruppe.

Påmelding

I Tønsberg kommune samarbeider vi med Selvhjelp Norge om å tilrettelegge for oppstart av selvhjelpsgrupper. Ta kontakt med Anne Grete Tandberg, annegrete@selvhjelp.no, telefon: 483 56 038.

Ønsker du å vite mer?

Om du ønsker å lære mer om selvhjelpsgrupper kan du laste ned brosjyren fra Selvhjelp Norge

Stand på biblioteket

En gang i kvartalet kan du også snakke med Selvhjelp Norge som holder stand på Tønsberg og Færder bibliotek. Du vil møte folk som legger til rette for grupper, har erfaring med grupper og folk som kan sette i gang selvorganisert selvhjelpsgrupper. 

Les mer om Selvhjelp Norge. 

Til toppen