Tilrettelagt arbeid og aktiviteter

Tilrettelagt arbeid og aktiviteter

Kort fortalt

  • Tønsberg kommune har flere tilrettelagte arbeidstilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne eller som av andre ulike årsaker står utenfor det ordinære arbeidslivet.
  • Innenfor arbeidstilbudene er det aktivitetssenter, arbeidstrenings- og produksjonsavdeling, og utplassering i ordinær bedrift.
  • Arbeidsoppgavene og aktivitetene er individuelt tilpasset der variasjon og forutsigbarhet er viktige elementer

Hvem kan få arbeids- og aktivitetstilbud?

Tilbudet er for personer med nedsatt funksjonsevne over 20 år med innvilget varig uførepensjon. Tjenestene tildeles etter helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenesten gis mandag til fredag på dagtid.

Slik søker du

Det er et felles søknadsskjema for de ulike tilbudene.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Personer som søker ønskes velkommen til en samtale hvor vi fellesskap finner ut av muligheter, ønsker og hva som passer best for den enkelte.

Tilbud

Transport

Kommunen har egen transporttjeneste. Arbeidstakere som ikke kan benytte ordinære transportmidler kan søke om tilrettelagt transporttjeneste. Her betaler den enkelte egenandel.
Se mer på siden om transporttjenesten.

Kontakt oss

Virksomhet Mestring og forebyggende tjenester - Tilrettelagt arbeid

 

Marianne Gran, fagleder telefon 994 91 234
E-post marianne.gran@tonsberg.kommune.no

Knut Kvilhaug, rådgiver telefon 33 34 81 62 
E-post knut.kvilhaug@tonsberg.kommune.no

Til toppen