Bekymringsmelding

Bekymringsmelding

Kort fortalt

 • Hvis du er bekymret for et barn eller ungdom 0-18 år,  bør du melde fra til barnevernet.
 • Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.
 • Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra.
 • Barnet eller ungdommen du er bekymret for, må bo i Tønsberg kommune.
 • Du kan melde bekymring skriftlig, per telefon eller be om et møte.
 • Du kan være anonym.

Du kan ringe mottakstelefonen for å drøfte anonymt, for veiledning eller for å avtale et møte.

Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig.

Bekymringsmeldingsskjema

Kontakt oss

Mottakstelefon for bekymringer, telefon 907 76 520
(betjent mandag til fredag fra kl. 09.00 til 15.00)
 

Akutt hjelp på kveld, natt og helg, ring barnevernvakta, telefon 33 31 02 03
 

Barnevernets sentralbord, telefon 33 40 61 50 
(betjent mandag til fredag fra kl. 09.00 til 15.00)
 

Årsaker til bekymring

De vanligste grunnene til at barn, unge eller voksne tar kontakt med barnevernet er:

 • vold eller overgrep mot barn eller mellom foreldre
 • problemer med rus eller alkohol
 • psykiske problemer
 • barn og ungdom som ikke får den oppfølgingen de bør ha.

Hvem kan melde fra til barnevernet?

Alle som er bekymret for et barn bør ta kontakt med barnevernet. 

Dette er de som oftest tar kontakt:

 • foreldre eller andre i familien
 • Barnet/ungdommen selv
 • skole eller barnehage
 • helsestasjon, sykehus eller lege
 • politiet
 • venner eller naboer

Hva skjer med meldinger til barnevernet?

Vi går igjennom meldinger fortløpende. Senest innen en uke avgjøres det om barneverntjenesten skal gjøre videre arbeid med barnet og familien.

Les mer om barnevernet.

Til toppen