Kontaktinfo til ledelse og barnevernteam

Barnevernleder/Virksomhetsleder
Ellen Fisher
Mobil: 950 86 531
E-post: ellen.fisher@tonsberg.kommune.no 
 

Avdelingsleder for Stab og kvalitet
Hege Lund
Mobil: 409 17 446
E-post: hege.lund@tonsberg.kommune.no 
 

Avdelingsleder for Mottak og Forebyggende Team
Marita Kruse-Moss
Mobil: 409 08 607
E-post: marita.kruse-moss@tonsberg.kommune.no
 

Avdelingsleder for Undersøkelse og Oppfølgingsteam
Ingunn Grude
Mobil: 900 59 017
E-post: ingunn.grude@tonsberg.kommune.no
 

Avdelingsleder for Omsorg, Ettervern og TEMFA
Veronica Dyling
Mobil: 482 00 894
E-post: veronica.dyling@tonsberg.kommune.no
 

Avdelingsleder for Familieteam
Gina Aukland Korneliussen
Mobil: 948 71 847
E-post: gina.aukland.korneliussen@tonsberg.kommune.no

Her ligger barneverntjenesten