Kontaktinfo til ledelse og barnevernteam

Kontaktinfo til ledelse og barnevernteam

Barnevernleder
Ellen Fisher         
Mobil: 950 86 531
E-post: ellen.fisher@tonsberg.kommune.no 
 

Avdelingsleder for Stab og kvalitet
Hege Lund         
Mobil: 409 17 446
E-post: hege.lund@tonsberg.kommune.no 
 

Avdelingsleder for Mottaksteam
Hanne Gundersen  
Mobil: 468 65 319
E-post: hanne.gundersen@tonsberg.kommune.no

Avdelingsleder for Undersøkelsesteam
Ingunn Grude       
Mobil: 900 59 017
E-post: ingunn.grude@tonsberg.kommune.no

Avdelingsleder for Oppfølgingsteam barn 0-12 år
Ragna Haugan
Mobil: 951 81 289
ragna.haugan@tonsberg.kommune.no

Avdelingsleder for Oppfølgingsteam ungdom 13-23 år
Vibeke Arnesen      
Mobil: 901 45 670
E-post: vibeke.arnesen@tonsberg.kommune.no

Avdelingsleder for Omsorgsteam
Veronica Dyling         
Mobil: 482 00 894
E-post: veronica.dyling@tonsberg.kommune.no

Avdelingsleder for Tiltaksteam
Lina Aatif         
Mobil: 901 10 663
E-post: lina.aatif@tonsberg.kommune.no

Her ligger barneverntjenesten

Til toppen