Kontaktinfo til ledelse og barnevernteam

Kontaktinfo til ledelse og barnevernteam

Barnevernleder:
Ellen Fisher         
Mobil: 904 78 250
E-post: ellen.fisher@tonsberg.kommune.no 
 

Nestleder:
Hege Lund         
Mobil: 409 17 446
E-post: hege.lund@tonsberg.kommune.no 
 

Mottaksteam:
Linn Wennerød     
Mobil: 468 65 319
E-post: linn.wennerod@tonsberg.kommune.no
 

Undersøkelsesteam:
Ingunn Grude       
Mobil: 900 59 017
E-post: ingunn.grude@tonsberg.kommune.no
 

Oppfølgingsteam barn 0-12 år:
Ragna Haugan
Mobil: 951 81 289
ragna.haugan@tonsberg.kommune.no
 

Oppfølgingsteam ungdom 13-23 år:
Vibeke Arnesen      
Mobil: 901 45 670
E-post: vibeke.arnesen@tonsberg.kommune.no
 

Omsorgsteam:
Veronica Dyling         
Mobil: 482 00 894
E-post: veronica.dyling@tonsberg.kommune.no
 

Tiltaksteam:
Lina Aatif         
Mobil: 901 10 663
E-post: lina.aatif@tonsberg.kommune.no

Her ligger barneverntjenesten

Til toppen