Aktivitetsgrupper

Aktivitetsgrupper

Kort fortalt

Kommunen kan innvilge aktivitetsgruppe til barn/ungdom som ikke selv klarer å opprettholde eller bygge nettverk. Kommunen ønsker primært å gi slike tilbud i gruppe sammen med andre barn.

Hva er aktivitetsgruppe?

Kommunen har flere tilpassede aktivitetsgrupper som er satt sammen etter alder og funksjonsnivå. Gruppene har kjernetid mellom kl 17.00-20.00, og har samling en gang i uken fra mandag til torsdag. Det er ikke samling i skoleferier.

Gruppene bruker Husøy senter til innendørs aktiviteter, hvor man har tilgang til blant annet kjøkken, gymsal, spillerom, uteområdet, og så videre.

Det er minimumsbemanning på 2 aktivitetsledere på 6 barn/ ungdom. Noen barn/ungdom har behov for egen ledsager med seg i gruppen.

Aktiviteter

Aktivitetene i gruppa legges opp etter barna/ungdommenes forutsetninger og ønsker. Dette kan være

  • lek
  • ut i naturen
  • lage mat, spill
  • bade
  • gå på kino
  • bowling
  • vinteraktiviteter

Vi har en egen tilrettelagt bade/ svømmegruppe på torsdager i svømmehall. 

Slik søker du

Hvis den du gir omsorg til er under 20 år, kan du sende en skriftlig søknad ved å fylle ut skjemaet under. 

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester for barn

Søknadsskjemaet sendes til:

TFF
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Klage

Du har rett til å klage på vedtaket innen fire uker fra du mottar vedtaket.

I klagen må du nevne hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å få endret på. 

Din saksbehandler i TFF kan gi veiledning dersom du ønsker det.

Du må sende klagen til TFF, som som  vurderer klagen først. Hvis vi ikke tar klagen din til følge, sender vi den til Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse.  

Ønsker du å klage på måten tjenesten blir utført på henvender du deg til leder for enheten som du mottar tjenestene fra.

Det er pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Til toppen