Aktivitetsgrupper

Kort fortalt

Kommunen kan innvilge aktivitetsgruppe til barn/ungdom som ikke selv klarer å opprettholde eller bygge nettverk. Kommunen ønsker primært å gi slike tilbud i gruppe sammen med andre barn.

Hva er aktivitetsgruppe?

Kommunen har flere tilpassede aktivitetsgrupper som er satt sammen etter alder og funksjonsnivå. Gruppene har kjernetid mellom kl 17.00-20.00, og har samling en gang i uken fra mandag til torsdag. Det er ikke samling i skoleferier.

Gruppene bruker Husøy senter til innendørs aktiviteter, hvor man har tilgang til blant annet kjøkken, gymsal, spillerom, uteområdet, og så videre.

Det er minimumsbemanning på 2 aktivitetsledere på 6 barn/ ungdom. Noen barn/ungdom har behov for egen ledsager med seg i gruppen.

Aktiviteter

Aktivitetene i gruppa legges opp etter barna/ungdommenes forutsetninger og ønsker. Dette kan være

  • lek
  • ut i naturen
  • lage mat, spill
  • bade
  • gå på kino
  • bowling
  • vinteraktiviteter

Vi har en egen tilrettelagt bade/ svømmegruppe på torsdager i svømmehall. 

Slik søker du

Hvis den du gir omsorg til er under 18 år, kan du sende en skriftlig søknad ved å fylle ut skjemaet under. 

Søke helse- og omsorgstjenester

 

Klage

Du har rett til å klage på vedtaket innen fire uker fra du mottar vedtaket.

I klagen må du nevne hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å få endret på. 

Din saksbehandler i virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester kan gi veiledning dersom du ønsker det.

Du må sende klagen til virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester, som vurderer klagen først. Hvis vi ikke tar klagen din til følge, sender vi den til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.  

Ønsker du å klage på måten tjenesten blir utført på henvender du deg til leder for enheten som du mottar tjenestene fra.

Det er pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.