Priser og retningslinjer for utleie 2024

Idrettsanlegg - utleiepriser for 2024

Utleietakster for idrettsanlegg i Tønsberg kommune 2024
Fasilitet Innenbys Utenbys/private Bedrifter Komersielle
Idrettshall 40x20m (1) kr. 439,- kr. 668,- kr. 1160- kr. 1275,-
Idrettshall 35x20m (2) kr. 353,- kr. 555,- kr. 945- kr. 1054,-
Idrettshall 24x16m (3) kr. 295,- kr. 580,- kr. 879,- kr. 1201,-
Basishall turn kr. 439,- kr. 668,- kr. 1160,- kr. 1275,-
Ishall 60x26m kr. 679- kr. 1102,- kr. 1894,- kr. 2105,-
Utendørs skøytearena kr. 222,- kr. 337,- kr. 586,- kr. 644,-
Fotball kunstgressbane 11er (trening) kr. 202,- kr. 304,- kr. 530,- kr. 582,-
Friidrettsanlegg utendørs kr. 202,- kr. 304,- kr. 530,- kr. 582,-
Innendørs sprintbane m. hoppegrop kr. 295,- kr. 555,- kr. 712,- kr. 791-
Kampsportssal kr. 295,- kr. 555,- kr. 712,- kr. 791-
Innendørs klatreanlegg kr. 295,- kr. 555,- kr. 712,- kr. 791-
Samfunnssal kr. 295- kr. 555,- kr. 712,- kr. 791-
Gymsal kr. 191,- kr. 382,- kr. 537,- kr. 586,-
Basseng 25m kr. 475,- kr. 986,- kr. 1647,- kr. 1811,-
Basseng, opplæring kr. 260,- kr. 536,- kr. 759- kr. 835,-
Basseng, Revetal kr. 365,- kr. 627,- kr. 961,- kr. 1078,-
Ungdomsklubb kr. 340,- kr. 525,- kr. 652,- kr. 749,-
Kiosk/kafé kr. 179,- kr. 256,- kr. 417,- kr. 468,-
Møterom/klasserom kr. 113,- kr. 174,- kr. 296,- kr. 320,-

(1) Idrettshall 40x20m gjelder Tønsberg idrettshall, Semsbyen idrettshall, Vearhallen, Slagenhallen (1/3 hall), Ramneshallen, Vålehallen og Revetalhallen.

(2) Idrettshall 35x20m gjelder Eik idrettshall (1/2 hall) og Vearhallen (4/5 hall)

(3) Idrettshall 24x16m gjelder Barkåker idrettshall, Sandeåsen idrettshall, Messehall A - idrettshall og Messehall B

Dalheim samfunnshus, utleiepriser for 2024

Dalheim samfunnshus, utleiepriser for 2024
Rom Pris per time
Storsalen kr. 191,-
Kjellerstue kr. 113,-

Våle samfunnshus, utleiepriser for 2024

Våle samfunnshus, utleiepriser for 2024
Rom Pris per time
Utleie av hele huset kr. 587-
Forsamlingssalen kr. 295,-
Møterom B kr. 113,-
Rigging av amfi kr. 572,- pr. gang

Generelt ved leie

Prisene er i tidsrommet kl. 06:00-23:00, ved utleie i tiden kl. 23.00 – kl. 06.00, samt på høytidsdager, påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften, økes alle satser med 100%.

 • All trening/møter/øvelser i kommunens haller på hverdager (mandag-fredag) for barn og unge under 19 år er gratis for innenbys foreninger.
 • Foreningsaktivitet for grupper over 19 år betaler 50% av innenbystakst på ukedager.
 • Bedriftsidrettslag betaler 50% av innenbys takst for trening på ukedager.
 • Arrangementer i helger og høytidsdager skal alle betale for.
 • Ved utleie til messer, konserter, utstillinger etc. har administrasjonen fullmakt til å inngå spesielle leiekontrakter.
 • Administrasjon har fullmakt til å gjøre inndelinger av aktivitetsflater ved behov. Eks. Maier Arena skøytebane kan deles i 3 ulike aktivitetsflater.
 • All overnatting i kommunale bygg faktureres etter faktiske utgifter. Det signeres egen kontrakt. Veiledende sats for overnattingshelg på skoler for lokale lag og foreninger er kr 8 060,-.
 • Kostnader ved utrykninger av vaktpersonell ved ”falsk alarm” eller ikke låste/lukkede vinduer/dører, belastes leietaker.
 • Det leies ikke ut til private fester. Med unntak av:
  • Barnebursdag kan arrangeres i Hogsnes Gymsal, Sandeåsen gamle gymsal, Ramnes skole gymsal og på Dalheim.
  • Barnedåp, konfirmasjon, minnestund og bryllup kan arrangeres i idrettshallenes møterom, kafeteria og samfunnssaler.
 • Vennegrupper som er fra Tønsberg betaler innenbys takst (ikke 50% på ukedager).

Prisene er oppgitt per time. Dette inkluderer også oppringing av evt. nødvendig utstyr. Tønsberg ishall er en time inkl. kjøring av isen med mindre annet er avtalt. Leietaker er selv ansvarlig for å kjøre isen før økta, hvis ikke annet er avtalt. Det er forventet 15 min. kjøring av isen. Det er kun lov til å kjøre is hvis man har kompetansebevis og kjørt opp med Teknisk drift.