Radikalisering og voldelig ekstremisme

  • Radikalisering er prosessen der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå sine politiske mål.
  • Med voldelig ekstremisme menes personer som er villige til å bruke vold for å nå sine politiske mål.
  • I Tønsberg kommune er det en egen arbeidsgruppe som jobber med radikalisering. 
  • Kontaktperson for gruppen er radikaliseringskoordinator May-Bente Jansson.

​​​​​Hvordan jobber vi?

Kommunens ressursgruppe jobber forebyggende med de som er i risikosonen for radikalisering og med å hjelpe personer ut av radikaliserte grupperinger.

Ved bekymring vil ressursgruppen i samarbeid med aktuelle kommunale tjenester invitere til samtaler, samarbeide om og iverksette tiltak for å motvirke radikalisering. I tilfeller der personer allerede er radikalisert kan kommunen også bidra i arbeidet med å få personer ut av radikale grupperinger.
 

Hvordan melder du ifra?

 

Hvis du er ansatt i kommunen

Hvis du som ansatt i Tønsberg kommune er bekymret for at en bruker av våre tjenester eller en ansatt i Tønsberg kommune er i ferd med å radikaliseres, skal du drøfte bekymringen med din leder. Det er leder/virksomhetsleder som tar kontakt med radikaliseringskoordinator.
 

Hvis du er innbygger

Hvis du som innbygger er bekymret for at noen du kjenner er i ferd med å radikaliseres, eller kan være spesielt utsatt for radikalisering, kan du ta kontakt direkte med radikaliseringskoordinator.
 

Bekymret for voldelige aksjoner

Hvis du er bekymret for at noen, på grunn av radikalisering, planlegger voldelige aksjoner eller andre ulovlige handlinger, er dette en sak for politiet. Du må da ta kontakt på telefon 02800 (eller 112 dersom det er akutt).

 

Kontakt radikaliseringskoordinator


Radikaliseringskoordinator, May-Bente Jansson
Telefon: 470 52 762
may-bente.jansson@tonsberg.kommune.no
Kommunens sentralbord: 33 40 60 00.

 

Hva er radikalisering?

Radikalisering er prosessen der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå sine politiske mål.

Voldelig ekstremisme menes personer som er villige til å bruke vold for å nå sine politiske mål.
 

Hvem er spesielt utsatt for radikalisering?

Erfaringer tyder på at utenforskap er en medvirkende faktor til radikalisering og ekstremisme. Utenforskap er et uttrykk som brukes om manglende sosial tilknytning til samfunnet rundt. Det beskriver en situasjon der enkeltmennesker eller grupper av mennesker står utenfor samfunnet ellers av ulike årsaker.
 

Bekymringstegn og signaler

Det er viktig å merke seg at tilstedeværelsen av risikofaktorer i seg selv ikke gir opphav til radikalisering. De fungerer som tegn på omstendigheter som muliggjør at personen kan stå i fare for å radikaliseres.

Det enkelte bekymringstegn gir i seg selv ikke nødvendigvis grunn til bekymring. Det er når flere bekymringstegn opptrer samtidig at det bør gjøres nærmere undersøkelser.

 

 

På nettsiden Utveier.no kan du få mer kunnskap om forebygging og håndtering av radikalisering og voldelig ekstremisme
 

Les mer om radikalisering på Regjeringen.no