Lønns- og arbeidsforhold

Hos oss møter du ryddige arbeidsforhold og du får tilgang til flere goder som gjør det enklere å planlegge og få kontroll på egen framtid. Som ansatt i kommunen er du sikret en god pensjonsordning og lånemuligheter med gunstige vilkår gjennom våre offentlige pensjonskasser»

 

dialog illustrasjon - Klikk for stort bilde

  

Lønnspolitikk

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn. Vår lønnspolitiske plan skaper forutsigbarhet og tydelighet for når og hvordan lønnsforhandlinger skjer i kommunen.

Lønnspolitisk plan i Tønsberg kommune (PDF, 3 MB)

Lønnstabell  (PDF, 207 kB)

 

Velferdsgoder

Har du lyst på en helg ved sjøen eller fjellet? Vi disponerer bl.a. to eiendommer som ansatte kan leie, en ved sjøen og en på fjellet. 

 

Heltidskultur

Ledige stillinger utlyses nå som hele stillinger (med unntak av studentstillinger) og vi satser stort på å utvikle en heltidskultur i Tønsberg. Heltid gir gode effekter på tjenestekvalitet, arbeidsmiljø og utvikling. I tillegg gir det deg en lønn å leve av.

Heltidsstrategien i Tønsberg kommune (PDF, 364 kB)
 

Lederutvikling

Lederne i Tønsberg kommune er viktige bidragsytere til å løse samfunnsoppdraget. Gjennom ledelse der ansatte motiveres, mestrer og får brukt sin kompetanse vil vi sammen utvikle kvaliteten på tjenestene våre og skape nye og bedre måter å utføre tjenestene på. For å få til dette trenger også lederne å utvikle seg, vi har derfor inngått avtale med Keiron AS om et lederutviklingsprogram for alle ledere med personalansvar i kommunen. Med dette ønsker vi å bygge felles kultur der våre ledere utvikler gode tjenester gjennom sine ansatte.
 

Hjemmekontor

Vi har en fleksibel ordning som gir medarbeidere med oppgaver som lar seg løse hjemmefra mulighet til å hjemmekontor. Konkret avtale gjøres med nærmeste leder.

Hjemmekontorordningen i Tønsberg kommune (PDF, 618 kB)

 

Fagforeninger

Fagforeningene kan bistå medlemmene i arbeidsforholdet, og forhandler på ulike måter med kommunen om blant annet lønn, arbeidstid og pensjon. De er også viktige samarbeidspartnere for kommunen i utviklingsarbeid og oppfølging av politiske vedtak. 

Noen av våre fagforbund

Fagforbundet, Delta, Naturviterne, Ergoterapeutene, Norsk fysioterapeutforbund, Skolelederforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikersamarbeidet, Samfunnsviterne, Fellesorganisasjonen FO, Norsk sykepleierforbund - NSF, Psykologforeningen, Arkitektenes Fagorganisasjon - AFAG, Juristforbundet, Bibliotekarforbundet