Visjon og verdier

Illustrasjon av arbeidsgiverstrategien - Klikk for stort bilde Arbeidsgiverstrategien viser de handlinger, holdninger og verdier som Tønsberg kommune står for og som skal praktiseres hver dag. Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag.

 

Visjon

Der barn ler.
 

Misjon

Sammen skaper vi en nytenkende, trygg og bærekraftig kommune gjennom å:

 • levere gode tjenester
 • være en aktiv samfunnsutvikler
 • sikre et levende lokaldemokrati
 • forvalte lover og regler
   

Verdier

Vi skaper tillit gjennom å være åpne, oppriktige og profesjonelle.

 • Åpen: Vi involverer, lytter og kommuniserer godt i prosesser og beslutninger.
 • Oppriktig: Vi er ærlige, ekte og redelige. Vi skaper gode relasjoner, og er etisk bevisst i vårt arbeid.
 • Profesjonell: Vi har fokus på faglig kvalitet og nytenkning. Vi viser mot og omsorg i møte med mennesker.


Mål

 • Arbeidsgiverstrategien skal sikre at ledere og ansatte er i stand til å realisere kommunens mål.
 • Tønsberg kommune skal oppleves som en attraktiv arbeidsgiver hvor ansatte har kompetanse som samsvarer med de oppgaver kommunen skal løse.
 • Vi skal utvikle en brukerorientert kultur med initiativrike og stolte ansatte.
 • Kommunen skal sikre likebehandling og likeverd.
 • Tønsberg kommune skal ha en tydelig, raus og inkluderende arbeidsgiverpolitikk.

 

Arbeidsgiverstrategien for Tønsberg kommune (PDF, 6 MB)