Kjelleroversvømmelser

Kort fortalt

Brosjyren om kjelleroversvømmelser informerer huseiere om hvordan man kan sikre seg mot avløpsvann i kjellere. Den gir også råd om hva som kan gjøres når skaden har skjedd.

Brosjyren er utarbeidet av bransjeforeningen Norsk Vann, Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO), Huseiernes landsforbund og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).