Kjelleroversvømmelser

Kjelleroversvømmelser

Kort fortalt

Brosjyren om kjelleroversvømmelser informerer huseiere om hvordan man kan sikre seg mot avløpsvann i kjellere. Den gir også råd om hva som kan gjøres når skaden har skjedd.

Brosjyren er utarbeidet av bransjeforeningen Norsk Vann, Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO), Huseiernes landsforbund og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Til toppen