Til foreldre

Kort fortalt

  • PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skole. 
  • Tilbyr opplæring, råd og veiledning til foreldre, ansatte i barnehager og skoler.
  • Hva er PPT forklart på 15 ulike språk

Hvem kan ta kontakt med oss?

Henvisninger til PPT skjer i samråd med foreldre og sendes fra skole, barnehage, helsestasjon og andre instanser. Foreldre må gi skriftlig samtykke. Foreldre kan også ta kontakt selv.

 

Lavterskeltilbud barnehage

Konsultasjonsteam for barnehage

Foreldre og ansatte i barnehage kan ta kontakt hvis de ønsker å drøfte med fagpersoner fra PPT.

Bestill tid fra dette skjemaet

Tverrfaglig konsultasjonsteam for private barnehager

Foreldre og ansatte i barnehage kan ta kontakt hvis de ønsker å drøfte med med flere ulike fagpersoner som er PP-tjener, helsesykepleier og fagperson fra barnevernet.

Send e-post til cathrine.alstad@tonsberg.kommune.no

Ressursteam for kommunale barnehager (tverrfaglig)

I ressursteamet deltar helsesykepleier/Familiehuset, barnevernet og PPT. Det er et ressursteam i hvert opptaksområde. Ta kontakt med din styrer for mer informasjon.
 

Lavterskeltilbud skole

Kontaktmøter på skolene

Foreldre og ansatte i skole kan ta kontakt hvis de ønsker å drøfte med fagpersoner fra PPT. Ta kontakt med inspektør eller rektor for mer informasjon.

Tverrfaglig team

Foreldre og ansatte i skole kan ta kontakt hvis de ønsker å drøfte med med flere ulike fagpersoner som er PP-tjener, helsesykepleier og fagperson fra barnevernet. Ta kontakt med inspektør eller rektor for mer informasjon.

Skolefraværsteamet

Gå til siden for skolefraværsteam
 

Individuell henvisning

Før et barn eller ungdom blir henvist til PPT skal det ha vært drøftet i konsultasjonsteam i barnehager eller kontaktmøte i skole, fortrinnsvis sammen med foreldrene. Tiltak skal være prøvd ut og evaluert.

 

Samarbeidsfigur PPT - Klikk for stort bilde

 

 

Skjemaer

Henvisning barn

Vedlegg henvisning PPT - Pedagogisk rapport fra barnehage

Vedlegg henvisning PPT - Pedagogisk rapport fra skole

Vedlegg henvisning PPT - opplysninger fra foreldre og samtykke (PDF, 220 kB)

Vedlegg henvisning PPT - elevens vurdering
 

Systemarbeid

  • PPT hjelper skoler og barnehager med systemarbeid.
  • Det er barnehage og skoler som sender henvisning til PPT
  • I systemsaker observerer PPT aldri enkeltbarn

PPT jobber ikke bare med enkeltbarn og elever. Vi jobber også med veiledning av barnehage- og skoleansatte knyttet til barnehageavdelinger og klasser. Barnehagestyrer eller rektor kan da henvise en systemsak til oss. I slike saker ønsker for eksempel barnehagen eller skolen hjelp til å se på ulike måter å organisere barnehage-/skoledagen på, for å inkludere flere barn i lek, læringsaktiviteter eller lignende. Noen ganger jobbes det konkret med barnehage- eller klassemiljøet. I slike systemsaker observerer aldri PPT enkeltbarn, men fokuserer på de voksne og deres rolle, det fysiske miljøet, forebyggende tiltak og planlegging og organisering av dagen m.m.

Barnehagen/skolen informerer foreldre når PPT jobber systemisk på avdeling/ i klassen. Hvis foreldre har spørsmål om arbeidet tar de kontakt med styrer eller rektor for mer informasjon.