Verktøy og ressurser 13-20 år

Åpenhet og det å gi barn og unge et ordforråd som gjør at de kan snakke om kropp, seksualitet og grenser- kan virke forebyggende mot seksuelle overgrep. 

Her kan du finne inspirasjon i diverse bøker, filmer, faglitteratur, verktøy og nettsider om temaet seksuell helse i aldersgruppen 13-20 år og oppover. Det er lurt å ha gått igjennom og blitt kjent med materialet før du bruker det. 

Tips til bøker:

 

 • Gutteboka - din guide til puberteten - Av Nina Brochmann, Ellen Støkken Dahl 
 • Det du lurer på - 157 spørsmål og svar
  Av Stine T.M. Solli, Tine S. Knutsen, Line B. Leren

 • Respekt; en sexbok for gutter Av Inti Chavez Perez 

 • Pornoprat. Av Jeanette Kalmar Frøvik , Ragnhild Lindahl Torstensen

 • Jenteboka - Ellen og Ninas guide til puberteten - Av Nina Brochmann, Ellen Støkken Dahl 

 • Jeg, meg og mitt - om sex og pubertet for tenåringer - Av Louise Spilsbury 

 • Den nye gleden med skjeden - alt du trenger å vite om underlivet - Av Ellen Støkken Dahl, Nina Brochmann

 • Alt om mensen - fakta, tips og hacks til tweens, ungdom og foreldre - Av Silje Sirnes Winje 

 

Tips til filmer: 

NRK Super har laget mange bra serier og filmer som handler om seksuell helse. Her er et lite utvalg som du kan bruke i undervisning eller se sammen med ungdommen hjemme. 

|bilde av ulike serier - Klikk for stort bilde
 • Newton: Pubertet - 8 episoder som handler om puberteten og sex og sånn  
 • Kort fortalt – Livsmestring- Hele sesong 4 handler om seksuell helse 
 • Den magiske kroppen- 15 episoder som omhandler kroppen vår 
 • Newton: Kroppen (alder 9+)- 14 episoder som handler blant annet om om tanker, følelser, størrelse, homofili, grenser og overgrep 
 • Superkroppen-  10 episoder om om kroppen, pupper, størrelse, hud, penis, vulva, rumpe, hår, ansikt og alder. Se serien her 

 

Faglitteratur for voksne:

 

 • Seksualitetens gleder og sorger - identiteter og uttrykksformer - Av Thore Langfeldt 
 • Seksualitet i skolen. Perspektiver på undervisning. Av Åse Røthing og Stine Helena Bang Svendsen 

 • Med hjertet for seksualiteten - veiledning til sunn seksuell helse hos barn og unge -Av Birgit Hegge 

 • Helhetlig seksualitetsundervisning i skolen - Heftet, Norsk (bokmål), 2022 Forfatter: Marianne Støle-Nilsen 

 •  Trafikklyset. Seksualitet hos barn og ungdom.  Av Berit Hegge
 • Metodebok for seksuell helse. Av Sex og samfunn
 • emetodeboka fra Sex og samfunn
 • Profesjonelle barnesamtaler - å ta barn på alvor. Av Kari Marie Trøften Gamst. Link til pdf-fil her

 

 

 

 

Nettsider og verktøy:

 

seksuellatferd.no er en ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd. 

Snakkemedbarn.no. En digital kunnskapsplattform om samtaler med barn, spesielt ved bekymring for om barnet er utsatt for vold eller overgrep. 

 

Ung.no er statens informasjonskanal for ungdom. På ung.no finner du informasjon og veiledning, samt en spørretjeneste der ungdom kan spørre om det de lurer på. Målgruppen er alderen 13-20 år.

 

 

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. På nettsiden kan du finne faktaopplysninger om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

 

 

Barnevakten er en fri og selvstendig stiftelse. Her kan du få informasjon og råd om barn og unges digitale liv, og om nettvett og digital dømmekraft. De bygger informasjonen og rådene på oppdatert forskning, statistikk, aktuelle rapporter og egen og andres kunnskap om spill, filmer, sosiale medier, personvern, kunstig intelligens og så videre.  

Våren 2023 ble nettsiden pornoprat.no lansert. Ungdomsorganisasjonen Lightup Norway har troen på at det er viktig med pornoprat og at vi kan bli mer bevisst på de kritiske sidene ved porno. 

 •  Porno på timeplanen.  Mange ser porno, men få snakker om det. Denne ressursen er et bidrag til lærere og helsesykepleiere som ønsker å sette porno på timeplanen. Utviklet av Barnevakten og ungdomsorganisasjonen Lightup og finansiert av Hdir. 

 

 

Trafikklyset: Kategorisering av sunn, bekymringsfull og skadelig seksuell atferd.

Skoleveilederen gir ansatte i skolen et rammeverk for hvordan de skal forstå barn og unges seksuelle atferd. Det er et verktøy som kan være til hjelp med å identifisere og vurdere om seksualiteten er sunn, bekymringsfull eller skadelig.

Skoleveilederen består av en opplæringsmanual og et e-læringskurs.

Veileder for helsesykepleiere, RVTS. Et kompetansehevingsprogram for helsesykepleiere som skal fremme sunn seksualitet, forebygge seksuell trakassering og overgrep, komme tidlig inn i saker der ungdom har utvist en bekymringsfull atferd, og gi hjelp til å håndtere slike saker til beste for alle berørte parter. Alder 13-19 år. 

Play it right- RVTS ØST og Kriminalomsorgen har utviklet Play it right som er et fleksibelt og brukervennlig samtaleverktøy. Målet er å forebygge seksuelle overgrep gjennom å gi unge kunnskap om kropp og seksualitet, samt gjøre fagfolk tryggere på å snakke temaet.

 

Undervisningsmateriell

 

Jeg vet er en gratis læringsressurs for skoler om mobbing, vold, overgrep og barns rettigheter. Innholdet er knyttet til læreplan for skolen. Utviklet av Salaby i samarbeid med Redd Barna, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Livet&Sånn 8-10 trinn-  er et gratis opplæringsmateriell for folkehelse og livsmestring, utarbeida av Ålesund kommune med støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

LINK- Livsmestring I Norske Klasserom (RVTS Sør). Er et undervisningsopplegg som er laget for å styrke barn og unges tro på seg selv, styrker opplevelsen av tilhørighet og bidra til handlekraft og hjelpsøking når det er fornuftig.

Sex og politikk. Har utviklet positiv, helhetlig og normkritisk seksualitetsundervisning for alle skolens tretten trinn. Registrer deg gratis i linken under og få tilgang til undervisningsmateriell. 

 • Link til undervisningsportalen her

 

 

Æ E MÆ- Russen- en helhetlig modell for forebygging av vold og seksuelle overgrep blant barn og unge. Modellen inneholder undervisning og opplæring av barn, unge og deres foreldre samt kunnskapsheving hos ansatte som gjennom sin jobb kan være med å forebygge vold og overgrep. Modellen er tilgjengelig for alle landets kommuner. 

 

 

Sex og samfunn har lang erfaring med å undervise om seksualitet. De har utviklet en ressurs til deg som holder seksualitetsundervisning, og har basert denne på undervisningen de selv holder.

 • Ressursen kan lastes ned her

 

 

Sex og samfunns Prevensjonsguiden er en brosjyre som er rettet mot brukere av prevensjon. Brosjyren omtaler alle prevensjonsmetoder og gir nyttige tips. I tillegg oppsummerer den fordeler og ulemper ved de ulike metodene, slik at det skal bli lettere for kvinnen å velge riktig prevensjon.

Prevensjonsguiden finnes på flere språk, se under linken Seksuell helse på flere språk. 

 

 

 

 

Utdanningsdirektoratet har sammen med Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utarbeidet en støtteressurs for å undervise om kjønn og seksualitet.

 

 

 

Norsk Folkehjelp har utviklet et enkelt pedagogisk opplegg for lærere, helsepersonell og andre som jobber med barn i alderen 12-16 år kan bruke for å bekjempe bruken av skjellsord i skolegården.