Tilskudd til kultur-, idrett- og friluftsformål

  • Lag og foreninger innenfor kultur-, idrett- og friluftsområdet i Tønsberg kommune kan søke om tilskudd.
  • Søknadsfrist 15. november
Bilder av karateutøvere - Klikk for stort bilde

 

Søknadsfrist er 15. november 

Klikk her for å sende elektronisk søknad