Politisk reglement

Politisk reglement

Politisk reglement 2020 - 2023
Tittel Publisert Type
Del I Politisk hovedstruktur

Del I Politisk hovedstruktur

3/11/2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Del I Politisk hovedstruktur.pdf
Del II Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer

Del II Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer

3/11/2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Del II Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer.pdf
Del III Delegeringsreglement

Del III Delegeringsreglement

3/11/2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Del III Delegeringsreglement.pdf
Del IV Folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder

Del IV Folkevalgtes godtgjøring og velferdsgode

3/11/2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Del IV Folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder.pdf
Særlover delegeringsreglement Tønsberg kommune 2020 - 2023

Særlover delegeringsreglement Tønsberg kommune 2020 - 2023

3/11/2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Særlover delegeringsreglement Tønsberg kommune 2020 - 2023.pdf
Til toppen