Vann- og avløpsledninger i kommunens kart

 • Kommunale hovedledninger for vann og avløp kan ses i kartet på kommunens nettside.
 • En del private stikkledninger er også tegnet inn. 
   

Gå til Tønsberg kommunes kartportal

For å få frem ledningene i kartet må det krysses av for «vann og avløp» i menyen på venstre side (se illustrasjon under).  Klikk på selve ledningen for å vise informasjon om ledningstype, alder, eierforhold og så videre.

Noe mer informasjon om private stikkledninger kan finnes i kommunens arkiv. Kommunalteknikk kan kontaktes om dette på postmottak@tonsberg.kommune.no. 

# - Klikk for stort bilde

Definisjoner og forklaringer

 • Stikkledninger: Det er vann- og avløpsledningene som går fra bygningen og fram til kommunens hovedledninger. Eier av eiendommen har ansvar for drift og vedlikehold av stikkledningene. 
  Ansvarsforholdet mellom kommune og abonnent er beskrevet i Standard abonnementsvilkår, administrative bestemmelser.
 • Hovedledninger: Offentlige ledninger som betjener flere eiendommer. Kommunen eier og drifter ledningene.
 • Blå ledning i kartet: Drikkevann
 • Grønn ledning: Spillvann – forurenset avløpsvann fra boliger og industri
 • Svart ledning: Overvann – vann som renner av på overflaten som følge av regn og smeltevann

 

Informasjon om ledningene i kartet

Når man klikker på ledningene i kartet, kommer bl.a. disse forklaringene opp:

 • Ledningstype: SP – spillvann, OV – overvann, V – vann
 • Nettype: S – stikkledning, H/F – hovedledning/fordelingsnett 
 • Driftsansvarlig: K – kommunen, P – privat
 • Eier: K – kommunen, P – privat
 • Status: D – drift

 

Avvik i kartet

Ledningstraséene i kartet må oppfattes som orienterende. Avvik kan forekomme, spesielt i fbm. det eldste ledningsnettet.

De fleste stikkledningene er tegnet inn på bakgrunn av innsendt dokumentasjon fra private entreprenører. Underlaget kan i mange tilfeller være unøyaktig. Det må påregnes større avvik i plassering av stikkledninger, enn hovedledninger.