Utarbeide reguleringsplan

  • Private utbyggere kan fremme et forslag til detaljregulering i samsvar med kommuneplanens arealdel.
  • Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndig plankonsulent.

Trinnene for utarbeidelse av reguleringsplan

Gebyrer

Gebyrer for byggesaker

Gebyrer for oppmålings- og delingssaker

Gebyrer for reguleringsplaner

Gebyrer for seksjonering

Gebyrer for landbrukssaker

Gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing (PDF, 573 kB)