Vei- og veilysnormal

Kort fortalt

  • Tønsberg kommune har utarbeidet en veinormal og en veilysnormal (retningslinjer) i samarbeid med andre kommuner i Vestfold. Disse viser våre krav i forbindelse med veianlegg som kommunen skal overta og vedlikeholde videre.
  • Her kan du melde fra om feil på veilys

Veinormal

 

Veilysnormal