Vei- og veilysnormal

Vei- og veilysnormal

Kort fortalt

Tønsberg kommune har utarbeidet en veinormal og en veilysnormal (retningslinjer) i samarbeid med andre kommuner i Vestfold. Disse viser våre krav i forbindelse med veianlegg som kommunen skal overta og vedlikeholde videre.

Veinormal

 

Veilysnormal

 
Til toppen