Informasjon om lån av bærbar PC for elever i Tønsberg-skolen

Denne utlånsavtalen er for elever på 8. til 10.trinn. Foresatte samtykker i avtalen i Visma Flyt Skole.

Allerede etablert ordensreglement 

Skolens generelle ordensreglement gjelder også for denne låneavtalen 

Administrasjon 

 1. PC-en kommer ferdig konfigurert og du kan ikke installere eller avinstallere programmer 
 2. Kommunen avgjør hvor stor kontroll skolen og du skal ha over oppsett på PC-en 
 3. Skolen kan når som helst be om å få tilbake PC-en av tekniske eller praktiske årsaker 
 4. På skolen skal PC-en være koblet til kommunens trådløse nett. Dette nettverket har begrensinger som gjør at elevene ikke kan besøke nettsteder som utgjør en sikkerhetstrussel eller inneholder støtende og diskriminerende materiale, samt fremmer ekstremisme. Hjemme kobler man gjerne PC-en til deres private nettverk. Her gjelder de begrensninger dere har satt selv, eller som er satt av deres nettleverandør. Vi anbefaler at dere tar kontakt med denne for å få hjelp til å begrense nettverket. 


Praktisk bruk 

 1. PC-en skal alltid være med på skolen 
 2. Du og dine foresatte må sørge for at PC-en har nok batteri til å benyttes gjennom hele skoledagen uten å lades underveis 
 3. Beskyttelsesveska PC-en leveres med skal alltid brukes ved transport 
 4. Drikkeflaske må oppbevares separat fra PC-en 
 5. Tap og mangler skal umiddelbart meldes til skolen 
 6. Det er ikke lov å laste ned ulovlig materiale fra Internett, som pornografisk, rasistisk eller annet materiale som rammes av norsk lov eller regler for databruk 
 7. PC-en skal brukes til skolerelaterte aktiviteter og det er læreren som styrer når den er i bruk eller ikke 


Tap og skade av PC 

 1. Du og dine foresatte har ansvar for PC-en og tilbehør så lenge du er elev i Tønsbergskolen. Den er ditt arbeidsverktøy, og dersom den eller tilbehøret blir borte eller ødelegges på grunn av hærverk eller uvøren bruk har dere erstatningsansvar for maskinen og tilbehøret. Bevisst skade eller hærverk på digitalt utstyr kan medføre et erstatningskrav på inntil kr. 5000, ref Skadeerstatningsloven § 1–2 punkt 2. Ofte dekker hjemmets innboforsikring og/eller reiseforsikring reparasjon mot en relativt lav egenandel 
 2. Skade skal meldes skolen.


 Slutter på skolen

Når du slutter på ungdomsskolen eller skal flytte ut av kommunen, må PC-en leveres tilbake. Alt som ligger lagret på den vil bli slettet. Du vil også miste tilgangen til skolekontoen i Office 365. Det er derfor viktig at du sørger for å gå igjennom filene dine og lagrer det du vil ta vare på, enten på minnepenn eller i en skytjeneste du har tilgang til.