Kommunestyret

Kommunestyret

Kort fortalt

  • Kommunestyret velges ved kommunevalget og er kommunens øverste politiske styringsorgan.
  • Kommunestyret i Tønsberg kommune har 49 medlemmer.
  • Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti har laget en felles plattform og er i posisjon.
  • Anne Rygh Pedersen (AP) er ordfører og Steinar Solum (SP) er varaordfører.

Medlemmer

Kommunestyret

Abeiderpartiet

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Høyre

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Senterpartiet

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Fremskrittspartiet

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Miljøpartiet de Grønne

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Sosialistisk Venstreparti

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Venstre

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Kristelig folkeparti

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Rødt

Klikk for stort bildeOle Marcus Mærøe-R Truls Lian - TB

 

 

 

 

Til toppen