Kommunestyret

Kommunestyret

Kort fortalt

  • Kommunestyret velges ved kommunevalget og er kommunens øverste politiske styringsorgan.
  • Kommunestyret i Tønsberg kommune har 49 medlemmer.
  • Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti har laget en felles plattform og er i posisjon.
  • Anne Rygh Pedersen (AP) er ordfører og Steinar Solum (SP) er varaordfører.

Interpellasjoner

Kontaktinformasjon

For kontaktinformasjon til medlemmer, se politisk møteplan for kommunestyret og scroll ned til "Medlemmer".
 

Medlemmer

Kommunestyret

Arbeiderpartiet

(klikk på bildet for å se navn)

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Høyre

(klikk på bildet for å se navn)

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Senterpartiet

(klikk på bildet for å se navn)

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Fremskrittspartiet

(klikk på bildet for å se navn)

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Miljøpartiet de Grønne

(klikk på bildet for å se navn)

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Sosialistisk Venstreparti 

(klikk på bildet for å se navn)

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Venstre

(klikk på bildet for å se navn)

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Kristelig folkeparti

(klikk på bildet for å se navn)

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Rødt

Klikk for stort bildeOle Marcus Mærøe-R 

 

 

 

 

Til toppen