Læringsressurser for elever på nett

Alle læringsressurser som krever innlogging eller som behandler personopplysninger, har kommunen databehandleravtaler med. Disse avtalene ivaretar den enkelte brukers personvern etter personvernforordningen (GDPR). Læremidlene som ligger i denne listen er felles for skolene i Tønsberg, men ressursene er tilpasset de ulike trinnene.

Elever og lærere kan ikke laste ned applikasjoner fra nett. De har kun ressurser tilgjengelig via Feide og som kommunen har inngått avtale med. 

Læringsressurser på nett for elever
Læringsressurs Leverandør
Alle Teller! NTNU
Clarify Clarify AS
Creaza Creaza AS
Digilær.no UtdanningsdirektoratetBefore 
Elevkanalen/TV 2 Skole TV 2 AS
Feide Customer PortalSikt  Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Skolestudio Gyldendal Norsk Forlag AS
Kart i skolen University of Bergen
Klassetrivsel.no Skolevisioner ApS
LearnLab AS  SSOLearnlab AS
Lingit Lingit AS
Literate screening test Literate AS
Ludenso Create Ludenso AS
min.kunnskap.no Cyberbook AS
Moava Moava AS
Ordnett.no Kunnskapsforlaget ANS
Pickatale for School PICKATALE AS
Showbie Showbie Inc
Skolerom Kommuneforlaget AS
SMART Learning Suite Interactive Norway AS
Spekter University of Stavanger
Sykkeldyktig.no Trygg Trafikk
The Electronic Library of NB  National Library of Norway
Unibok.no - digital textbooks H Aschehoug & Co W Nygaard AS