Om prosjektet

Tønsberg kommune har i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune sett på løsninger for å gjøre det enklere å reise mer bærekraftig. I første omgang etablerer vi tre mobilitetspunkter i Tønsberg sentrum: på Tønsberg stasjon, Kaldnes og i Sørbyen. Dette er et pilotprosjekt.

Kart over hvor mobilitetspunktene ligger - Klikk for stort bilde

Bakgrunn for prøveprosjektet

  • Når flere kan dele samme transportmiddel, trenger vi mindre areal til private transportmidler i byen, og det blir mer plass til opphold og lek.
  • Det er rimeligere å dele på kostnaden for transportmidler enn at alle skal eie selv.
  • En gjennomsnittlig familie kan halvere kostnadene til bilhold gjennom bildeling.
  • Mange av dem som bor sentralt, får dekket transportbehovet sitt med å gå, sykle, ta buss og tog, men innimellom er det også behov for bil.
  • Vi ønsker økt bevegelsesfrihet for flere samfunnsgrupper, et friskere bymiljø og et tilbud som skal være økonomisk tilgjengelig for flest mulig. 

 

Samarbeid med flere aktører

Mobilitetspunktene er et prøveprosjekt som Tønsberg kommune skal drifte i et år, og dette gjøres i samarbeid med flere leverandører av mobilitetstjenester. 

  • På alle mobilitetspunktene vil Getaround ha tilgjengelige biler som kan leies på timesbasis. Disse leveres av Gjermundsen Auto. Bilene vil bestå av ulike modeller som dekker de fleste behov.
  • Elsparkesykkel fra Surf, som første eller siste del av reisen, finnes allerede i byen, men vil samles med andre tjenester på mobilitetspunktene.
  • Det blir også flere trygge sykkelparkeringer fra Bikely i tilknytning til mobilitetspunktene.

Mobilitetspunktet ved jernbanestasjonen vil være det største og ha flest tjenester. I tillegg til leie av delebil, elsparkesykkel og elsykkel, vil du også kunne reparere din egen sykkel i Frelsesarmeens sykkelverksted Pedalkraft. Sykkelverkstedet etableres med støtte fra Sparebankstiftelsen.

 

Her finner du mobilitetspunktene

Gi innspill på tjenestene