Ledige stillinger

Oversikt over ledige stillinger i Tønsberg kommune.

100 % ledig stilling på barnetrinnet. Tiltredelse etter avtale.

Det er ledig 100% fast stilling  med gruppesykepleierfunksjon på Langtidsavdelingen. Ledig fra 01.10.2017.

Det er ledig 100% fast stilling fra 01.10.2017.

 100 % midlertidig stilling som pedagog/lærer som er ledig fra 24.10.2017 til 20.12.2018. Stillingen inneholder undervisning i ulike fag og trinn.


Det er ledig 100% stilling  fra 09.10.2017. Stillingen er et vikariat frem til 31.07.2018.

 Ledig 100 % svangerskapsvikariat fra dags dato til 01.05.2018, med mulighet for noe forlengelse.

Det er ledig 6 100% faste stillinger fra 01.01.2018 og fram til prosjektet er i full drift cirka 1. mars 2018.
 

Det er ledig 3 våkne nattevakter  i ca 60% fast stilling med tiltredelse fra 01.01.18 og frem til prosjektet er i full drift ca 1 mars 2018. 

I tillegg er det ledig 3 hvilende nattevakter i prosjektstilling med samme tiltredelse og frem til 01.07.18. Med mulighet for forlengelse og fast stilling. 

.

100% stilling ledig fra 15.10.2017

Ledig fra 01.01.2018.

Vi søker en leder som har lederutdanning/ ledererfaring.

Ledig fra 01.01.2018.

Vi søker en leder som har lederutdanning/ ledererfaring.

100% fast stilling , samt vikariat i 100% stilling fram til 31.07.2018  

Bydrift vil stå ansvarlig når Tønsberg kommune skal bygge et moderne anlegg for avfallshåndtering. Dette er et underjordisk rørsystem hvor avfallet fraktes fra lokale nedkast fram til en oppsamlingssentral.

Det er ledig 80% fast stilling, ledig fra 15.11.2017