Ledige stillinger

Oversikt over ledige stillinger i Tønsberg kommune.

100% stilling, vikariat fra 01.01. til 30.06.2018

100% stilling, vikariat fra 01.01.2018 til 31.12.2019

100% fast stilling, ledig fra februar 2018, eller etter avtale.

Fra januar 2018 er det ledig 5 faste stillinger i 100%  i virksomhetens botiltak, samt diverse mindre stillinger.

100% prosjektstilling som miljøterapeut for perioden 01.01.2018 – 31.07.2019 med mulighet for fast tilsettelse etter prosjektperioden.

Vikariat fra 20.11.2017 til 16.02.2018, 100% stilling. Mulighet for forlengelse ut skoleåret.

Det er ledig 1x 50% og 2 x 45 % fast stillinger på korttidsavdeling.

Det er ledig 100% fast stilling som badebetjent i Tønsberg Svømmehall for kvinne, med mulighet for å kombinere stillingen med arbeid som svømmeinstruktør

Tønsberg kommune, Virksomhet kultur, idrett og folkehelse søker Leder for Tønsberg svømmehall vikariat 12-18 måneder i full stilling.
 

Det er ledig inntil tre 50% vikariater som assistent fra 01.01.2018.

Det er ledig inntil to 100% stillinger, vikariat fra 01.01.2018 til 31.07.2018

 

Tønsberg kommune lyser herved ut en 100% fastlegehjemmel i veletablert fastlegepraksis.

Vil du være med på å utforme fremtidens Tønsberg? Planavdelingen i Tønsberg kommune har ledig en 100% fast stilling

Stillingene vi ønsker besatt er èn prosjektleder i 100% fast stilling på hovedsakelig VA, og èn prosjektleder i 100% fast stilling på VA/overvann. Sistnevnte vil få hovedansvaret for overvannsprosjektet i sentrum og vil ha bred kontakt med publikum, riksantikvar og næringslivet med flere.

1 års svangerskapsvikariat fra og med 01.01.2018 til 31.12.2018.

Vi gleden av å lyse ut 14 faste stillinger, fordelt på 100%, 75% og 60% ved Øyeblikkelig hjelp Døgnenhet.