Ledige stillinger

Nytt system fra 1. juni for å søke stillinger i Tønsberg kommune.

Nå søker du på våre stillinger via vår søkeportal, easycruit. Første gangen må du registrere deg som ny bruker, selv om du har søkt på stillinger i kommunen tidligere. I dette systemet kan du laste opp CV som en pdf fil.

Gå til søkeportalen easycruit

 

Nytt system for å søke på stillinger