Kopiering med attestasjon

Hva tilbyr vi?

Kopier av vitnemål, førerkort, pass og lignende kan vi ta for deg, med "rett kopi" stempel. 

Hva koster det?

Kopiering med attestasjon: 

  • kopiering i A4-format kr. 5.- per kopi 
  • fargekopi i A4-format kr. 6,- per kopi
  • 2-sidig kr. 6. - per kopi 
  • kopiering i A3-format koster kr 6.- per kopi og 2-sidig kr. 7.- pr. kopi

Kontakt oss

Henvendelse servicesenteret i rådhuset. Inngang Seebergsgate.