Bombefunnet - tilbud om sted å være under evakueringen

Evakuering av beboere på Vallø i morgen kl. 08.30. Kafeteriaen i Slagenhallen holdes åpen fra kl. 08.30 for dere som ikke har et sted å være under evakueringen.