Nytt møte om kommuneplanens arealdel

Nytt møte om kommuneplanens arealdel

Status for arbeidet med boligplanen, utviklingen av Rygg miljøpark og grovsiling av innspillene som har kommet inn. Det er blant sakene som står på agendaen når politikere og representanter fra kommuneadministrasjonen møtes til nytt møte om kommuneplanens arealdel 11. mai.

Arbeidet med kommuneplanens arealdel ruller videre, og 11. mai er det klart for nok et møte mellom politikere og ansatte i kommunen.  Hovedmålet med møtet er å gi politikerne og andre interesserte et innblikk i og status for de ulike kunnskapsgrunnlagene som det jobbes med for ny arealdel for den sammenslåtte kommunen Tønsberg.

- Nå har vi hatt tre åpne møter der organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner har hatt mulighet til å presentere sine innspill. Nå nærmer vi oss neste steg i prosessen, og i juni vil politikerne få presentert administrasjonens forslag til grovsiling av de mange arealinnspillene som har kommet inn, forteller virksomhetsleder Magnus Martin.

Grovsilingen innebærer at administrasjonen gjør en vurdering av hvilke innspill som er i tråd med føringene som er lagt, og legger det frem som egen politisk sak.

- Det betyr at politikerne får mulighet til å luke ut de innspillene som vi mener bryter med intensjonen i kommuneplanen, og som vi mener ikke bør tas med i den videre prosessen. Det at et innspill får bli med videre, betyr altså ikke nødvendigvis at man vil få tommel opp til slutt. Det betyr at vi mener dette er innspill som det er verdt å vurdere, og da konsekvensutreder vi dem fullt ut, sier Martin.

Hvordan kan vi skape en klimavennlig kommune er vedtatt som hovedtema i arbeidet med kommuneplanens arealdel, i tillegg til å slå sammen arealdel fra de to gamle kommunene. I møtet vil administrasjonen orientere om prosessen og arbeidet med å vurdere hvilke innspill som skal tas med videre.

- På møtet vil vi også presentere oversikter over boligbygging og boligsammensetning. I tillegg vil vi komme innom utviklingen av Rygg miljøpark, kartleggingen av økosystemer og tomter avsatt til idrettsformål i Søndre Slagen, sier Martin.

Følg møtet direkte her, onsdag 11. mai kl. 16.15.

Til toppen