Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen er det viktigste styringsdokumentet i kommunen, og består av en samfunnsdel og en arealdel. I samfunnsdelen beskrives de langsiktige utfordringene, målene og strategiene for lokalsamfunnet. 

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2021-2035 ble vedtatt av kommunestyret 6. oktober 2021.

Siste nytt fra kommuneplanarbeidet

Kontakt oss

Elisabeth Skjæveland Paulsen
Seniorrådgiver
E-post
Steinar Lien
Ansvarlig for kommuneplanens arealdel
E-post
Cathrine Heisholt
Ansvarlig for kommuneplanens arealdel
E-post
Til toppen