Følg møtet om kommuneplanens arealdel

Følg møtet om kommuneplanens arealdel

Torsdag 10. februar skal bedrifter, organisasjoner og privatpersoner få presentere sine arealinnspill til kommuneplanens arealdel. Du kan følge møtet direkte på kommunens nettsider.

- Det er ingen tvil om at kommuneplanens arealdel er en sak som engasjerer. Det er ikke så rart, for det handler jo om hvordan vi skal forvalte kommunens arealer de neste 12 årene, sier Magnus Martin, virksomhetsleder for folkehelse, klima og stedsutvikling i Tønsberg kommune.

En kommuneplan er en langsiktig og overordnet plan for utviklingen av kommunen, og kommunens viktigste styringsdokument. Planen består av en samfunnsdel som beskriver langsiktige mål og strategier for samfunnet, og en arealdel som legger føringer for bruk og utvikling av arealene. Samfunnsdelen ble vedtatt høsten 2021, og nå er arbeidet med arealdelen i full gang

- Viktige innspill

Kommunen har til nå mottatt rundt 30 konkrete innspill til endring av arealbruk. Fristen for å sende inn innspill er 22. februar.

- På torsdag har vi invitert bedrifter, organisasjoner og privatpersoner til å presentere innspillene sine for politikere og administrasjonen i kommunen. Det er viktig for oss å få disse innspillene, og vi tar dem med oss videre i arbeidet med arealdelen av kommuneplanen, sier Martin.

Dette arbeidet vil foregå gjennom hele 2022, og forslaget vil bli sendt på høring neste vinter. Politikerne skal vedta kommuneplanens arealdel før sommeren 2023.

Klima og miljø

Kommuneplanens arealdel skal gjelde fra 2023 til 2035.

- Frem til nå har vi hatt én arealdel for gamle Re kommune og én arealdel for gamle Tønsberg pluss en byplan. Den nye planen blir den første som skal gjelde for hele den nye kommunen, sier Martin.

Klima- og miljøvennlig vekst og utvikling, ivaretakelse av historie og kulturarv, helsefremmende og inkluderende stedsutvikling og trygge lokalsamfunn er noen av innsatsområdene som er blinket ut for planperioden. I tillegg er det et mål å styrke Tønsberg som et attraktivt og urbant by- og regionsenter, og at kommunen skal samarbeide godt med innbyggere, næringsliv, frivillighet, forskningsmiljøer, nasjonale myndigheter og nabokommuner.

- Klima- og miljøvennlig vekst og utvikling er valgt som hovedtema, fordi arealdelen er et av kommunens aller viktigste verktøy for å lykkes med omstillingen til et lavutslippssamfunn. Arealbruk, regler og retningslinjer skal bidrar til at vi når målet om å redusere klimagassutslippene i Tønsberg med 60 % innen 2030, sier Martin. 

Følg møtet direkte

Innspillsmøtet holdes på kommunehuset på Revetal. Møtet starter torsdag 10. februar kl. 09.00, og vil vare til rundt 19.30.

Du kan følge møtet direkte her.

Les mer om arbeidet med kommuneplanens arealdel her.

Til toppen