Fullt operativt barnevern i Tønsberg

Fullt operativt barnevern i Tønsberg

Covid-19 har gjort at store deler av samfunnet har måtte lukket dørene for en periode. Barnevernet holder imidlertid åpent.

Klikk for stort bildeOrdfører Anne Rygh Pedersen og barnevernleder Ellen Fisher - Det er en spesiell tid vi er inne i nå. Det meste av den hverdagen vi kjenner til er snudd opp ned. Barneverntjenesten i Tønsberg kjenner til barn og familier som er ekstra sårbare i denne tiden. Noen familier har det ekstra vanskelig når viktige samfunnsfunksjoner «stenges» ned, det medfører forhøyet risiko for at barn utsettes for alvorlig omsorgssvikt uten at offentlige instanser fanger det opp, forteller barnevernleder i Tønsberg kommune Ellen Fisher.

Fisher understreker at det er viktig at alle melder fra til barnevernet dersom man er bekymret for et barn. Barneverntjenesten i Tønsberg er bemannet alle hverdager mellom 08.00-16.00 med personalet som er tilgjengelige for drøftinger, hjemmebesøk, telefonmøter eller akutte henvendelser, og er operative til å rykke ut på kort varsel.

- Nå tenker jeg det er tida for å aktivisere «nabokjærringa» i oss alle, sier ordfører Anne Rygh Pedersen.

- De vanlige arenaene skole og barnehage er ikke er tilgjengelige, samtidig som situasjonen for den enkelte familie forverres økonomisk, og de «tvinges» til å være sammen og ikke sammen med andre. Da er det ekstra viktig at vi bryr oss om de barna som har det vanskeligst. Vårt viktigste budskap er, ta kontakt hvis du trenger bistand fra barnevernet som forelder, eller hvis du er bekymra for barn i ditt nærområde, fortsetter hun.

Bidrar med det familiene trenger

For å stå godt rustet i krisen, har barneverntjenesten i Tønsberg organisert arbeidet sitt i forskjellige vaktlag.

- Vi er i dag organisert i to vaktlag, samt at vi har flere ansatte på «backup». Dersom et vaktlag blir smittet, har vi personell vi raskt kan sette inn. Ved denne løsningen har barneverntjenesten nok bemanning slik at vi kan sørge for akutt beredskap til enhver tid, forklarer Fisher.

Barnevernet prioriterer tett kontakt med familiene de jobber med i tiltak, slik at de kan bidra med det familiene trenger. Det kan være veiledning og råd i forhold til å forebygge og å løse konflikter, hjelp med praktiske utfordringer som søknader til Nav og å sikre at familien har mat og bolig.

Tjenesten bistår også familier i å ta kontakt med andre i hjelpeapparatet, og de gjennomfører samtaler med barn og ungdom slik at de kan fange det opp dersom de har det ekstra vanskelig nå.

- Vi har tett og daglig dialog med rektorene på de skolene der barneverntjenesten har elever i skolen om dagen. Det er også dialog knyttet til de barna som har fått skoletilbud, men der foreldrene har takket nei. Dette gjelder også barnehager og styrere i barnehagene, forteller Fisher.

Jobber på nye måter

Klikk for stort bildeOrdfører Anne Rygh Pedersen i møte med barnevernstjenesten via TeamsBarnevernstjenesten prioriterer oppgavene etter alvorlighetsgrad, og har innført en rekke nye arbeidsmetoder for å kunne gjøre jobben sin. Alle samtaler foregår nå via telefon med to eller flere på linja, og der det er anledning gjennomføres også samtaler ved gåturer i uteområdet. Dette gjelder spesielt for barn og ungdom.

- Det blir fra dag til dag vurdert og drøftet rundt barna som lever i særlig kritiske omsorgsmiljø. Dissa barna skal få besøk av barneverntjenesten en eller flere ganger i løpet av korona-perioden. Det vil ved disse besøkene bli tatt forhåndsregler knyttet til smitte, forklarer Fisher.

Alle kontaktpersonene i barnevernstjenesten er i tett og god kontakt med familiene de er ansvarlig for. Alle er oppfordret til å ha litt ekstra oppfølging i disse dager

Slik kontakter du barnevernet

Barneverntjenesten har en betjent Mottakstelefon tlf. 907 76 520 der alle kan ringe og drøfte bekymring for et barns omsorgssituasjon. Foreldre og barn/ungdom kan selv ta kontakt hvis de har det vanskelig. Det kan drøftes anonymt. Telefonen er bemannet fra kl 09.00 til kl 15:00

Barnevernvakten i Vestfold er også operativ etter at våre kontorer er stengt. Dersom du er bekymret kan barnevernvakten kontaktes på telefon 33 31 02 03.

Tønsberg kommunes samleside for koronaviruset.

Til toppen