Ny kommune - nye telefonnumre og nytt postmottak

Ny kommune - nye telefonnumre og nytt postmottak

  Vi er snart ny kommune og det betyr noen endringer i hvordan du kan kontakte oss.

Sentralbordnummer

33 40 60 00 (09.00 – 15.00)

Postadresse

Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg

E-post

postmottak@tonsberg.kommune.no

Andre sentralbordnummer

  • Byggesak sentralbord 33 40 61 10 (09.00 – 11.00 og 12.00 – 15.00. Onsdag stengt)
  • Barnevern sentralbord 33 40 61 50 (08.00 – 16.00)
  • PPT Sentralbord 33 40 60 40 (08.00 – 16.00)

Vi legger om saksbehandlingssystemet

Det sentrale saksbehandlingssystemet i kommunen vil være utilgjengelig i perioden 13.-31. desember.

De praktiske konsekvensene av dette er:

  • Henvendelser til kommunen blir ikke registrert og fordelt til saksbehandler i perioden
  • Henvendelser som gjelder liv og helse blir håndtert manuelt
  • Offentlig postliste blir ikke oppdatert i perioden. Det vil ikke være mulig å behandle innsynsbegjæringer, da kommunens systemer ikke er tilgjengelige.
  • Noe lengre saksbehandlingstid.

Etter 31. desember registrerer og fordeler vi henvendelsene fra perioden i det oppdaterte saksbehandlingssystemet. Offentlige postlister oppdateres, og innsynsbegjæringer behandles som normalt.

Til toppen