Om Friskliv

Om Friskliv

Kort fortalt

  • Friskliv er et tilbud for deg som ønsker veiledning, motivasjon og støtte mot et mål om en sunnere livsstil.
  • Du henvises til Friskliv fra din fastlege, fysioterapeut, sykepleier eller annet helsepersonell.
  • Friskliv tilbyr et bredt utvalg av tilbud.
  • Vi har to avdelinger, en i Re og en i Tønsberg.

Hva er Friskliv?

Friskliv er et tilbud, for deg som ønsker veiledning og motivasjon mot et mål om en sunnere livsstil. Det være seg fysisk aktivitet, kostveiledning, og/eller røykeslutt.

Hvem kan delta på Friskliv?

Tilbudet på Friskliv kan benyttes av alle innbyggerne i Tønsberg kommune. Frisklivsresepten kan skrives ut til deg uavhengig av type plage, alder, om du er i arbeid, sykemeldt eller trygdet.

Frisklivresepten skrives ut av leger, fysioterapeuter og annet autorisert helsepersonell.

Når du har fått resept, tar du selv kontakt med oss på Friskliv.

Hvilke tilbud kan du delta på?

Friskliv har et bredt utvalg av tilbud. Vi har treningsgrupper og kurs. 


Timeplanen for Friskliv (PDF, 191 kB)

Kurs for innbyggere

Hva koster det?

De fleste av tilbudene er gratis, og noen har en deltakeravgift. 

Kontakt oss

Friskliv
Avd. Re, telefon: 905 18 133

Avd. Tønsberg, telefon: 958 20 384

E-post: frisklivssentralen@tonsberg.kommune.no                                                 E-melding: Her-id 147185

Besøksadresse: 

avd. Re: Revetalgaten 52 3174 Revetal                                                                          avd. Tønsberg: Trimveien 11, 3151 Tolvsrød

Til toppen