Søke om treningstid eller tid for arrangement

Kort fortalt

 • Tønsberg kommune tildeler treningstid  og tid for arrangementer i kommunens anlegg hver vår.
 • Alle som ønsker regelmessig treningstid eller tid for et arrangement må søke fra skjema som du finner lenger ned på siden.
 • Søknadsfristen for skoleåret 2023-2024 er 1. mai.
 • Det er mulig å søke om ledige treningstimer eller reservere tid til arrangement gjennom hele året, men det lønner seg å bli med i hovedtildelingen.
revetalhallen - Klikk for stort bilde

Om du ønsker å beholde tidligere tid, så må Excel-skjemaet fortsatt fylles ut.

Søknadsskjemaer

Tildeling tider
Tittel Publisert Type
Fotball-ute-isanlegg

29.03.2023 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned Fotball-ute-isanlegg.xlsx
Idrettshall

29.03.2023 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned Idrettshall.xlsx
Samfunnssal-kafeteria-moterom

29.03.2023 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned Samfunnssal-kafeteria-moterom.xlsx
Gymsal

29.03.2023 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned Gymsal.xlsx
Svommebasseng

29.03.2023 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned Svommebasseng.xlsx
Arrangement

29.03.2023 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned Arrangement.xlsx


Send utfylt Excel-skjema som vedlegg til booking@tonsberg.kommune.no.

Søknadsfrist er 1. mai


Veileder for utfylling av Excel-skjema

 • Det er ulike skjemaer for ulike type anlegg, samt et eget skjema for leie av anlegg for å avvikle arrangementer, konkurranser eller lignende.
 • Fyll ut alle boksene og bruk «rullegardinliste» der det er satt opp. Trykk i hver rute for å få frem rullgardinsymbolet. «Lag/forening» må skrives som fritekst.
 • Foreninger som ikke søker om treningstid kan ikke regne med å bli tildelt treningstid for kommende skoleår.
 • Ta kontakt hvis du har spørsmål eller trenger hjelp: booking@tonsberg.kommune.no.


Fordelingen publiseres innen 15. juni

Fordeling av treningstid og arrangementer vil bli publisert innen 15. juni.

 

Priser og retningslinjer

Oversikt over pris for leie og retningslinjer.

 • Det er i hovedtrekk gratis leie av anlegg for innenbys foreninger på hverdager (mandag-fredag) for barn og ungdom under 19 år.
 • Aktivitet for innenbys foreninger over 19 år koster 50% av innenbystakst på ukedager.
 • Aktivitet i helger og på høytidsdager skal alle betale for.

 

Booke tid hele året

Det er mulig å booke tid fortløpende gjennom sesongen, forutsatt at det er ledig.
Dette gjøres gjennom bookingsystemet vårt  eller ved å sende forespørsel til booking@tonsberg.kommune.no.
 

For leie av Støperiet

Les mer om hvordan du kan leie Støperiet på deres nettsider


Utleieregler

 • Alle anlegg er i utgangspunktet stengt på helligdager og skolens feriedager, om ikke annet er avtalt.
 • Det faktureres full leie for leietider som ikke blir benyttet, og som ikke er avbestilt. Tildelte dager/tider som søker ikke ønsker å benytte skal avbestilles så tidlig som mulig.
 • Avbestilling av arrangement: senest 14 dager før.
 • Avbestilling av treningstid: senest 3 dager før.
 • Brannrutiner i alle idrettshaller - ansvarlig trener/lagleder må ha gjennomført brannopplæring i den aktuelle idrettshallen for å kunne gjennomføre trening/arrangement.
 • Faste leietakere må være forberedt på å måtte vike på tildelt tid når det leies ut til større arrangement, eller dersom kommunen/skolene har akutte behov. Kamper og arrangementer har prioritet for halltilgang. Omberamminger av kamper eller arrangementer kan forekomme til fordel for regelmessig treningstid.

 
Klage på tildelt tid

Klager på tildelt tid sendes skriftlig til booking@tonsberg.kommune.no.