Landbrukskontoret inviterer til kurs om karbonfangst

Landbrukskontoret inviterer til kurs om karbonfangst

Økt karboninnhold i jorda gir større avlinger og hjelper plantenes evne til å tåle både overskudd på vann og tørke. Nå inviterer landbrukskontoret til kurs på nyåret for bønder som vil vite mer om hva som må til for å få rikt karboninnhold i matjorda.

Klikk for stort bildeJord hvor det vokser fangvekster (venstre) er mer stabil enn jord hvor det bare er kornstubb (midten) og jord der det ikke vokser noe (høyre). Silja Valand, Norsk landbruksrådgiving Viken.  

Viktig for avlingene og miljøet

Karbon i jord er viktig for avlingene og miljøet. Økt karboninnhold gir dessuten bedre jordhelse, mindre erosjon og lettere jord.

Tradisjonell produksjon av korn, poteter og grønnsaker tapper jorda for karbon, og det er anslått at karbonmengden i jordbruksjord er blitt redusert med 25 – 75 % globalt. Tap av karbon fra jord bidrar til å endre klimaet.

Når karboninnholdet synker, får jorda dårligere struktur og stabilitet. Det fører til lavere avlinger og økt erosjon.

I stedet for å bidra til klimakrisen, kan jorda drives slik at CO2 fanges og lagres i form av mold. Karboninnholdet i jorda kan økes med 30 kg per dekar årlig! Redusert jordarbeiding kombinert med dyrking av underkulturer og fangvekster kan snu tapet til årlig vekst.

 

Landbrukskontoret inviterer til kurs

Landbrukskontoret inviterer sammen med Norsk landbruksrådgiving Viken til praktisk kurs i karbonfangst i jordbruksjord. Kurset består av en kveld med teori før vi følger opp med markvandringer om våren og høsten. Kurset er rettet mot både konvensjonelt og økologisk landbruk. Det er gratis å delta på kurset.

Temaer på kurset

  • Etablering av fangvekster – tidspunkt, metode
  • Hvilke arter og sorter egner seg?
  • Metoder for ugraskontroll med fangvekster og redusert jordarbeiding

 

Kursoversikt

Du kan velge mellom 3 teorikvelder. På grunn av koronasituasjonen, blir teorikveldene holdt digitalt. Påmeldte får tilsendt lenke til et Teams-møte. Vi håper at det blir mulig å gjennomføre markvandringene utendørs som planlagt.


14. januar – kl. 18.00 til 21.00 (FULLT)

28. januar – kl.18.00 til 21.00 (påmeldingsfrist 25. januar)

11. februar – kl. 18.00 til 21.00 (påmeldingsfrist 3. februar)

 

Tidspunkt for markvandringene blir bestemt når vekstsesongen er i gang. De påmeldte får informasjon om det seinere.

Hvert kurs har plass til 15 deltakere. Første mann til mølla får plass. Vi tilrettelegger kursene i tråd med myndighetenes smittevernråd.

Påmeldingsskjema
Felt merket med * må fylles ut

 

Foredrag fra tidligere informasjonsmøte om karbonfangst

29. oktober holdt landbrukskontoret og NLR Viken et infomøte om karbonfangst i jordbruksjord.

Her kan du lese foredragene fra møtet

Til toppen