Foreløpige forslag til vedtak

  • Her legges forslag som politikere har lagt inn i politikerportalen i forkant av de politiske møtene.
  • Forslagene (og innspillene) blir publisert på denne siden dagen før de politiske sakene skal behandles.
  • For ettermiddagsmøtene blir siden oppdatert ca. kl. 12.00 på møtedag.

Viktig å vite om foreløpige forslag

Forslagene som er sendt inn er ikke fremmet som forslag før de er løftet fram i selve møtet. Det betyr at selv om representantene har sendt inn forslaget, så er det ikke å regne som et forslag før det er fremmet i møtet. Forslagsstiller kan også velge å ikke fremme forslaget, eller å endre/justere forslaget før det fremmes.


 

Utvalg for miljø, teknikk og næring (UMTN)

​​


 


 

Utvalg for kultur, idrett og folkehelse (UKIF)


 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse (FUNK)